Windykacja należności

Windykacja należności

W ramach usług związanych z windykacją należności Kancelaria:

  • uczestniczy w negocjacjach ugodowych z dłużnikami zmierzających do dobrowolnego i natychmiastowego zaspokojenia wierzytelności Klienta,
  • sporządza wezwania do zapłaty
  • reprezentuje klienta w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, m.in. sporządza pozwy i inne pisma procesowe, wnioski o wszczęcie egzekucji komorniczej, ugody
  • przeprowadza szkolenia z zakresu windykacji