Prawo spółek i prawo handlowe

Prawo spółek i prawo handlowe

Oferujemy usługę tworzenia spółek, a także obsługę prawną istniejących spółek, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, obejmująca również ich przekształcenia i likwidację:

  • przeprowadzamy proces zakładania spółek z.o.o., akcyjnych oraz osobowych, m.in. tworzenie projektów umów wspólników/akcjonariuszy oraz reprezentację w postępowaniach rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • doradzamy w zakresie funkcjonowania organów statutowych spółek, w przygotowywaniu i przeprowadzaniu zgromadzeń wspólników, posiedzeń Zarządów i Rad Nadzorczych
  • opracowujemy regulacje wewnętrzne spółek i przedsiębiorstw, tworzymy regulaminy i procedury dotyczące podejmowania decyzji władz spółek, regulaminy organizacyjne i zarządzania
  • przeprowadzamy procedurę sprzedaży udziałów i akcji, reprezentujemy wspólników i akcjonariuszy w trakcie procedury sprzedaży, prowadzimy postępowania dotyczące podziałów, fuzji i przekształceń spółek