Prawo cywilne

Prawo cywilne

Kancelaria świadczy usługi dotyczące stosunków cywilnoprawnych, w szczególności w zakresie:

  • sporządzanie umów cywilnoprawnych, w tym m.in. umów sprzedaży, pożyczki, dostawy, o świadczenie usług, o dzieło, zlecenia, najmu, dzierżawy
  • sporządzanie ogólnych warunków umów, regulaminów i innych
  • przygotowanie opinii dotyczących umów cywilno-prawnych, ocena potencjalnego ryzyka prawnego