Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Kancelaria oferuje usługi z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ochrony danych osobowych w fundacjach i stowarzyszeniach, które obejmują:

kompleksową obsługę prawną w zakresie ochrony danych osobowych w fundacjach i stowarzyszeniach,
doradztwo dotyczące wypełnienia obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania danych,
opracowanie dokumentów wymaganych prawem ochrony danych osobowych,
audyt ochrony danych osobowych,
doradztwo w zakresie możliwości i warunków przekazania danych podmiotom trzecim,
rejestracja zbioru danych w GIODO,