Obsługa prawna fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych

Obsługa prawna fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych

Kancelaria oferuje usługi prawne z zakresu obsługi podmiotów ekonomii społecznej, obejmujące:

  • doradztwo dotyczące zakładania fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych, tworzenie statutów aktów fundacyjnych i innych dokumentów rejestrowych, przeprowadzanie zebrań założycielskich stowarzyszeń, przygotowywanie uchwał i wzorów dokumentów wewnętrznych, rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • doradztwo dotyczące funkcjonowania podmiotów, działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej, sporządzania sprawozdań merytorycznych z działalności, zmiany w statutach
  • likwidacja fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych
  • szkolenia dotyczące zakładania, likwidacji i zapewnienia zgodnej z prawem działalności podmiotów