Przedsiębiorcy Spółki

Przedsiębiorcy Spółki

przeprowadzamy proces zakładania spółek z.o.o., akcyjnych oraz osobowych, m.in. tworzenie projektów umów wspólników/akcjonariuszy oraz reprezentację w postępowaniach rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym doradzamy w zakresie funkcjonowania organów statutowych spółek, w przygotowywaniu i przeprowadzaniu zgromadzeń wspólników, posiedzeń Zarządów i Rad Nadzorczych opracowujemy regulacje wewnętrzne spółek i przedsiębiorstw, tworzymy regulaminy i procedury dotyczące podejmowania decyzji władz spółek,.

Czytaj więcej

Fundacje Stowarzyszenia Spółdzielnie

Fundacje Stowarzyszenia Spółdzielnie

Kancelaria oferuje usługi prawne z zakresu obsługi podmiotów ekonomii społecznej, obejmujące: doradztwo dotyczące zakładania fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych, tworzenie statutów aktów fundacyjnych i innych dokumentów rejestrowych, przeprowadzanie zebrań założycielskich stowarzyszeń, przygotowywanie uchwał i wzorów dokumentów wewnętrznych, rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym doradztwo dotyczące funkcjonowania podmiotów, działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej, sporządzania sprawozdań merytorycznych.

Czytaj więcej

RODO ochrona danych osobowych

RODO ochrona danych osobowych

Kancelaria oferuje usługi z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ochrony danych osobowych w fundacjach i stowarzyszeniach, które obejmują: doradztwo dotyczące wypełnienia obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania danych, opracowanie dokumentów wymaganych prawem ochrony danych osobowych, audyt ochrony danych osobowych, doradztwo w zakresie możliwości i warunków przekazania danych podmiotom trzecim,

Czytaj więcej

Spory sądowe

Spory sądowe

prowadzenie postępowań o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i na podstawie testamentu oraz o dział spadku doradztwo z zakresu przyjęcia bądź odrzucenia spadku doradztwo dotyczące sposobów sporządzenia testamentu oraz poświadczenia dziedziczenia dochodzenie należnych zachowków sprawy związane z wykonaniem zapisu i polecenia, zabezpieczenie spadku i spis inwentarza reprezentacji procesowej w sporach wynikłych na tle stosunków.

Czytaj więcej