Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Kancelaria oferuje usługi z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ochrony danych osobowych w fundacjach i stowarzyszeniach, które obejmują: kompleksową obsługę prawną w zakresie ochrony danych osobowych w fundacjach i stowarzyszeniach, doradztwo dotyczące wypełnienia obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania danych, opracowanie dokumentów wymaganych prawem ochrony danych osobowych, audyt ochrony danych osobowych, doradztwo w zakresie.

Czytaj więcej

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Świadczymy następujące usługi: prowadzenie postępowań o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i na podstawie testamentu oraz o dział spadku doradztwo z zakresu przyjęcia bądź odrzucenia spadku doradztwo dotyczące sposobów sporządzenia testamentu oraz poświadczenia dziedziczenia dochodzenie należnych zachowków sprawy związane z wykonaniem zapisu i polecenia zabezpieczenie spadku i spis inwentarza  

Czytaj więcej

Windykacja należności

Windykacja należności

W ramach usług związanych z windykacją należności Kancelaria: uczestniczy w negocjacjach ugodowych z dłużnikami zmierzających do dobrowolnego i natychmiastowego zaspokojenia wierzytelności Klienta, sporządza wezwania do zapłaty reprezentuje klienta w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, m.in. sporządza pozwy i inne pisma procesowe, wnioski o wszczęcie egzekucji komorniczej, ugody przeprowadza szkolenia z zakresu windykacji

Czytaj więcej

Sprawy pracownicze

Sprawy pracownicze

W sprawach z zakresu prawa pracy Kancelaria reprezentuje interesy zarówno pracowników jak i pracodawców, w szczególności w zakresie: opracowywania umów o pracę przygotowywania umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu oraz umów o zachowaniu poufności, opracowywania kontraktów menedżerskich tworzenia oraz modyfikacji regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz.

Czytaj więcej

Prawo spółek i prawo handlowe

Prawo spółek i prawo handlowe

Oferujemy usługę tworzenia spółek, a także obsługę prawną istniejących spółek, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, obejmująca również ich przekształcenia i likwidację: przeprowadzamy proces zakładania spółek z.o.o., akcyjnych oraz osobowych, m.in. tworzenie projektów umów wspólników/akcjonariuszy oraz reprezentację w postępowaniach rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym doradzamy w zakresie funkcjonowania organów statutowych spółek, w przygotowywaniu i przeprowadzaniu zgromadzeń.

Czytaj więcej

Prawo cywilne

Kancelaria świadczy usługi dotyczące stosunków cywilnoprawnych, w szczególności w zakresie: sporządzanie umów cywilnoprawnych, w tym m.in. umów sprzedaży, pożyczki, dostawy, o świadczenie usług, o dzieło, zlecenia, najmu, dzierżawy sporządzanie ogólnych warunków umów, regulaminów i innych przygotowanie opinii dotyczących umów cywilno-prawnych, ocena potencjalnego ryzyka prawnego

Czytaj więcej