Prawo spadkowe

Świadczymy następujące usługi:

  • prowadzenie postępowań o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i na podstawie testamentu oraz o dział spadku

  • doradztwo z zakresu przyjęcia bądź odrzucenia spadku

  • doradztwo dotyczące sposobów sporządzenia testamentu oraz poświadczenia dziedziczenia

  • dochodzenie należnych zachowków

  • sprawy związane z wykonaniem zapisu i polecenia

  • zabezpieczenie spadku i spis inwentarza