Marta Makulec, radca prawny

Marta Makulec

Marta Makulec

Specjalizuje się w prawie konkurencji i w prawie upadłościowym, świadczy kompleksowe doradztwo przy dochodzeniu roszczeń w postępowaniu upadłościowym, reprezentuje wierzycieli i dłużników.

Doradza w zakresie prawa cywilnego, sporządza i opiniuje umowy, reprezentuje klientów przed sądami w postępowaniach cywilnych.

Specjalista w zakresie prawa korporacyjnego oraz doradztwa transakcyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji fuzji i przejęć.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Wykształcenie:

  • Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (od 2011)
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003-2009)
  • Szkoła Główna Handlowa, finanse i Bankowość, specjalność Bankowość Inwestycyjna