Spadki i darowizny


Zachowek – komu, kiedy i w jakiej wysokości przysługuje?

Zachowek – komu, kiedy i w jakiej wysokości przysługuje?

W polskim prawie obowiązuje zasada swobody testowania, która zapewnia spadkodawcy prawo do dowolnego rozporządzania swoim majątkiem na wypadek śmierci. Swoboda testowania doznaje jednak pewnych ograniczeń. Najistotniejszym i tym samym zasługującym na szczególne uwzględnienie jest ograniczenie swobody testowania ze względu na ochronę interesów najbliższej rodziny spadkodawcy, poprzez instytucję zachowku.

Czytaj więcej

Jakie są różnice pomiędzy sadowym nabyciem spadku a notarialnym poświadczeniem dziedziczenia?

Sądowe nabycie spadku Spadkobiercy nabywają spadek z mocy samego prawa. Oznacza to, że aby zostać spadkobiercą nie jest wymagane podjęcie żadnych dodatkowych czynności. Jednak spadkobierca niejednokrotnie będzie musiał przedstawić (np. przed różnymi organami) formalny dokument potwierdzający, że spadek nabył. W obecnie obowiązującym stanie prawnym spadkobierca może wykazać swoje prawa do spadku wyłącznie poprzez uzyskanie sądownego.

Czytaj więcej