Przedsiębiorca


Świadczenie pracy w niedziele i swięta – nowelizacja kodeksu pracy

W wyniku nowelizacji Kodeksu pracy, która weszła w życie dnia 4 marca 2014, poszerzony został katalog przypadków, kiedy praca w niedzielę i święta jest dozwolona. Będzie to możliwe, jeżeli praca polega na świadczeniu usług odbieranych poza Polską, a dla odbiorcy tych usług niedziela i polskie dni świąteczne są dniami pracy. Praca ta musi być wykonywana.

Czytaj więcej

Zmiana kodeksu spółek handlowych – założenia

Założenia do projektu zmiany kodeksu spółek handlowych zostały przyjęte przez rząd 20 maja 2014r. Mają obniżyć kapitał zakładowy sp. z o.o., a także wprowadzić szereg rozwiązań, dotyczących dodatkowej ochrony wierzycieli spółki z o.o.. Spółka ta będzie miała obowiązek tworzenia kapitału zapasowego, na wypadek wystąpienia przyszłych strat. Rezerwa ta będzie tworzona z zysków osiąganych przez spółkę,.

Czytaj więcej

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę

W następstwie uznania przez Trybunał Konstytucyjny przepisu art. 130 § 21 k.p. za niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 r., K 27/11 (Dz.U. z 2012 r., poz. 1110), pracodawcy muszą wyznaczać pracownikom dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Np. w roku 2014 w sobotę.

Czytaj więcej