Osoby fizyczne


Nieważność małżeństwa w prawie kanonicznym

Nieważność małżeństwa w prawie kanonicznym

Kodeks prawa kanonicznego nie przewiduje orzeczenia przez sąd biskupi „rozwodu kościelnego”. Sąd, do którego wpłynął by taki wniosek (o rozwiązanie małżeństwa kanonicznego przez „rozwód kościelny”) nie mógłby wydać wyroku w powyższym zakresie.

Małżeństwo zawarte w kościele katolickim jest sakramentem, które zgodnie z nauką Kościoła jest nierozwiązywalne. Oznacza to, że ważnie zawarte małżeństwo sakramentalne trwa aż do śmierci jednego ze współmałżonków.

Przeszkody małżeńskie są to pewne obiektywne okoliczności, które wykluczają ważne zawarcie małżeństwa, Kodeks prawa kanonicznego wymienia ich 12.

Czytaj więcej