Fundacje, stowarzyszenia


Jak przeprowadzić zebranie założycielskie stowarzyszenia?

Gdzie uregulowana jest możliwość tworzenia stowarzyszeń? Zagadnienie tworzenia stowarzyszeń, obejmujące przeprowadzenie walnego zebrania założycielskiego, zostało uregulowane w artykułach od 9 do 22 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1393) Kto może tworzyć stowarzyszenia? Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje osobom fizycznym. Ustawa Prawo o stowarzyszeniach nie przewiduje możliwości.

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach

Ustawa o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 września 2015 roku została podpisana przez Prezydenta 26 października 2015 roku. Nowelizacja wprowadza zmiany dotyczące stowarzyszeń rejestrowanych w KRS oraz stowarzyszeń zwykłych. Poniżej omówienie kilku z wprowadzanych zmian, dotyczących stowarzyszeń rejestrowanych. Liczba osób potrzebnych do założenia stowarzyszenia Nowelizacja wprowadza minimalną liczbę.

Czytaj więcej