Świadczenie pracy w niedziele i swięta – nowelizacja kodeksu pracy

W wyniku nowelizacji Kodeksu pracy, która weszła w życie dnia 4 marca 2014, poszerzony został katalog przypadków, kiedy praca w niedzielę i święta jest dozwolona. Będzie to możliwe, jeżeli praca polega na świadczeniu usług odbieranych poza Polską, a dla odbiorcy tych usług niedziela i polskie dni świąteczne są dniami pracy. Praca ta musi być wykonywana.

Czytaj więcej

Zmiana kodeksu spółek handlowych – założenia

Założenia do projektu zmiany kodeksu spółek handlowych zostały przyjęte przez rząd 20 maja 2014r. Mają obniżyć kapitał zakładowy sp. z o.o., a także wprowadzić szereg rozwiązań, dotyczących dodatkowej ochrony wierzycieli spółki z o.o.. Spółka ta będzie miała obowiązek tworzenia kapitału zapasowego, na wypadek wystąpienia przyszłych strat. Rezerwa ta będzie tworzona z zysków osiąganych przez spółkę,.

Czytaj więcej

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę

W następstwie uznania przez Trybunał Konstytucyjny przepisu art. 130 § 21 k.p. za niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 r., K 27/11 (Dz.U. z 2012 r., poz. 1110), pracodawcy muszą wyznaczać pracownikom dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Np. w roku 2014 w sobotę.

Czytaj więcej

Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego

30 czerwca mija termin do zatwierdzenia sprawozdanie finansowego dla podmiotów, których rok obrotowy kończy 31 grudnia. Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego spoczywa na podmiotach, które są związane przepisami ustawy o rachunkowości. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający (np. zgromadzenie wspólników) nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Kierownik jednostki ma 15 dni od.

Czytaj więcej
nowsze NEWER 1 2 5 6