Arkadiusz Kosyl, radca prawny, adwokat kościelny

Arkadiusz Kosyl

Arkadiusz Kosyl

Specjalizuje się w tematyce związanej z prawem telekomunikacyjnym, prawem ochrony środowiska, prawem budowlanym i procedurą administracyjną. Posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa cywilnego, w tym rodzinnego.

W kręgu jego zainteresowań pozostaje także kanoniczne prawo małżeńskie, w szczególności problematyka stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego. Posiada uprawnienia do występowania przed sądami biskupimi w całej Polsce.

Autor publikacji dotyczących procedury administracyjnej, prawa telekomunikacyjnego i ustawy prawo ochrony środowiska. Ekspert prawny z zakresu budowy i eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej podczas cyklicznych warsztatów szkoleniowych prowadzonych na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (obecnie Ministerstwo Cyfryzacji).

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Wykształcenie:
  • Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (2007-2011
  • Studia Podyplomowe z zakresu administracji i sądownictwa w Kościele (2013-2014)
  • Wydział Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1999-2004)
  • Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1998-2004)