Adrianna Kowalska, radca prawny, LL.M.

Adrianna Kowalska

Adrianna Kowalska

Ekspert w zakresie prawa korporacyjnego, m.in. tworzenia spółek, ich przekształceń i likwidacji oraz w prawnych aspektach funkcjonowania spółek, działalności ich Zarządów i Rad Nadzorczych, obowiązkach sprawozdawczych, odpowiedzialności członków władz.

Specjalizuje się w obsłudze podmiotów ekonomii społecznej; fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych. Ekspert w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie. Doradca przy projektach współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Doradza przy rozwiązywaniu sporów pracowniczych, reprezentuje pracodawców i pracowników przed sądami.

Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla działów HR, z zakresu prawa spółek dla przedsiębiorców oraz z zakresu działalności pożytku publicznego dla fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych. Absolwentka Akademii Trenerów Biznesu Kontrakt OSH.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Wykształcenie:

  • International Commercial Law, The Edinburgh University (LL.M.)
  • Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (2006-2011)
  • Center for American Law Studies (2005-2006)
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2001-2006)