Zespół

Olga Borkowska, adwokat

Olga Borkowska

Olga Borkowska

Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych, szczególnie spółek prawa handlowego. Ekspert w obszarze sporów korporacyjnych. Doradza przy transakcjach sprzedaży, przy podziałach i przekształceniach spółek handlowych.

Doradca przy nawiązywaniu stosunków pracy, tworzeniu umów o pracę i dokumentacji pracowniczej oraz w kwestiach form zakończenia stosunku pracy. Reprezentuje klientów przed sądami w sprawach pracowniczych. Specjalizuje się między innymi w kontraktach menedżerskich, zagadnieniach czasu pracy, zakazie konkurencji.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych.

Zajmuje się także problematyką prawa rodzinnego.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Wykształcenie:
 • Aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (2007-2011)
 • Podyplomowe Studium Prawa Spółek przy Uniwersytecie Warszawskim (2008/2009)
 • Centre for the Study of English and European Union Law przy Uniwersytecie Warszawskim (2004-2006)
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2000-2006)

Adrianna Kowalska, radca prawny, LL.M.

Adrianna Kowalska

Adrianna Kowalska

Ekspert w zakresie prawa korporacyjnego, m.in. tworzenia spółek, ich przekształceń  i likwidacji oraz w prawnych aspektach funkcjonowania spółek, działalności ich Zarządów i Rad Nadzorczych, obowiązkach sprawozdawczych, odpowiedzialności członków władz.

Specjalizuje się w obsłudze podmiotów ekonomii społecznej; fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych. Ekspert w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie. Doradca przy projektach współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zajmuje się prawem procesowym w zakresie prawa pracy i prawa spadkowego. Doradza przy rozwiązywaniu sporów pracowniczych, reprezentuje pracodawców i pracowników przed sądami. Prowadzi postępowania dotyczące nabycia spadku i działów spadku.

Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla działów HR, z zakresu prawa spółek dla przedsiębiorców oraz z zakresu działalności pożytku publicznego dla fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych. Absolwentka Akademii Trenerów Biznesu Kontrakt OSH.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Wykształcenie:
 • International Commercial Law, The Edinburgh University (LL.M.)
 • Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (2007-2011)
 • Center for American Law Studies (2005-2006)
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2001-2006)

Marta Makulec, radca prawny

Marta Makulec

Marta Makulec

Specjalizuje się w prawie konkurencji i w prawie upadłościowym, świadczy kompleksowe doradztwo przy dochodzeniu roszczeń w postępowaniu upadłościowym, reprezentuje wierzycieli i dłużników.

Doradza w zakresie prawa cywilnego, sporządza i opiniuje umowy,  reprezentuje klientów przed sądami w postępowaniach cywilnych.

Specjalista w zakresie prawa korporacyjnego oraz  doradztwa transakcyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji fuzji i przejęć.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Wykształcenie:
 • Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (od 2011-2014)
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003-2009)
 • Arkadiusz Szkoła Główna Handlowa, finanse i Bankowość, specjalność Bankowość Inwestycyjna

Arkadiusz Kosyl, radca prawny, adwokat kościelny

Arkadiusz Kosyl

Arkadiusz Kosyl

Specjalizuje się w tematyce związanej z prawem komunikacyjnym, prawem ochrony środowiska, prawem budowlanym i procedurą administracyjną. Posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa cywilnego, w szczególności rodzinnego.

W kręgu jego zainteresować pozostaje także kanoniczne prawo małżeńskie, w szczególności problematyka stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego. Posiada uprawnienia do występowania przed sądami biskupimi w całej Polsce.

Autor publikacji dotyczących procedury administracyjnej, prawa telekomunikacyjnego i ustawy prawo ochrony środowiska. Ekspert prawny z zakresu budowy i eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej podczas cyklicznych warsztatów szkoleniowych prowadzonych na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (obecnie Ministerstwo Cyfryzacji).

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Wykształcenie:
 • Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (2007-2011)
 • Studia Podyplomowe z zakresu administracji i sądownictwa w Kościele (2013-2014)
 • Wydział Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1999-2004)
 • Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1998-2004)