Co zmieniło się w prawie dotyczącym przedsiębiorczości społecznej? Publikacja zbiorowa pod red. prof Henryka Babisa

Zmiany w prawie istotne dla podmiotów ekonomii społecznej - Adrianna Kowalska

ARTYKUŁY

Zalożenie fundacji krok po kroku - porada prawna

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem autorstwa Adrianny Kowalskiej, który ukazał się na portalu halowawa.pl. Artykuł opisuje procedurę założenia i zarejestrowania fundacji w KRS. Zapraszamy.

ARTYKUŁY

Publikacja Zespołu Naszej Kancelarii i portalu TaxFin, dotycząca zakładania i funkcjonowania Spółki komandytowo - akcyjnej

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją autorstwa Adrianny Kowalskiej i Adriana Bogusławskiego: Spółka komandytowo - akcyjna w aspekcie prawnym i podatkowym.

ARTYKUŁY

Zwolnienie

Jakie są powody uzasadniające zwolnienie dyscyplinarne pracownika. Nasz artykuł dotyczący tych zagadnień ukazał się na portalu skarbiec.biz.

ARTYKUŁY
O NAS

O NAS

SPECJALIZACJE

SPECJALIZACJE

ARTYKUŁY

ARTYKUŁY

O Naszej Kancelarii:

Nasza Kancelaria specjalizuje się w obsłudze dwóch typów podmiotów: przedsiębiorców oraz podmiotów ekonomii społecznej. Prowadzimy kompleksową obsługę prawną spółek, szczególnie kapitałowych, obejmującą prawo handlowe i korporacyjne. Doradzamy przedsiębiorcom z zakresu prawa pracy, w zakresie indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy. Przygotowujemy i opiniujemy umowy cywilnoprawne. Szeroki zakres usług świadczymy podmiotom ekonomii społecznej, uwzględniając ich specyfikę. Zakładamy fundacje, stowarzyszenia i spółdzielnie socjalne, doradzamy w zakresie funkcjonowania zgodnego z wymogami organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, pomagamy przy likwidacji.

Nasz zespół:

Adrianna Kowalska

Adrianna Kowalska, radca prawny, LL.M.

Ekspert w zakresie prawa korporacyjnego, m.in. prawnych aspektów funkcjonowania spółek, działalności ich Zarządów i Rad Nadzorczych, obowiązkach sprawozdawczych, odpowiedzialności członków władz. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów ekonomii społecznej; fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych, doradca w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Zajmuje się prawem procesowym, w szczególności prawem pracy. Doradza przy rozwiązywaniu sporów pracowniczych, reprezentuje pracodawców i pracowników przed sądami w sporach wynikłych na tle stosunków pracowniczych oraz cywilnych łączących pracowników i współpracowników z pracodawcą.

Olga Borkowska, adwokat

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, szczególnie spółek prawa handlowego, m.in. przygotowuje i opiniuje umowy, windykuje należności.

Doradca przy nawiązywaniu stosunków pracy, tworzeniu umów o pracę i dokumentacji pracowniczej oraz w kwestiach form zakończenia stosunku pracy. Reprezentuje klientów przed sądami w sprawach pracowniczych. Specjalizuje się między innymi w kontraktach menedżerskich, zagadnieniach czasu pracy, zakazie konkurencji.

Olga Borkowska
Zespół